Categories
Art

कलेमुळे माझं शहर घडलं!

मला नेहमी प्रश्न पडतो. तसं त्यांच्याकडे आहे तर आपल्याकडे का नाही? तसं त्यांच्याकडे बांधलय तर आपल्याकडे का नाही? मी नेहमी तुलना केली.

Categories
Featured Heritage

Sarasbaug – The Green Gem of Pune

The most irresistibly charming landmark!