कप डे

5,520
Subscribe to our newsletter

कपड्यांचे चार प्रकार

घरात घालायचे कपडे जे आपण घरातच घालतो
घरात घालायचे कपडे जे आपण बाहेर पण घालतो
बाहेर घालायचे कपडे जे आपण बाहेरच घालतो
आणि बाहेर घालायचे कपडे जे आपण घरात घालतो

घरात घालायचे नवीन कपडे जर नसतील तर बाहेर घालायचे जुने कपडे देखील घरात घातले तर भाव खाऊन जातात. घरात घालायचे नवीन कपडे असतील तर ते बाहेर घातले तरी भाव खाऊ शकतात.

पण बाहेर जायचे नवीन कपडे घरात घातले तर त्या सारखे सुख नाही. बायकोची सुंदर मैत्रीण जेवायला येणार असते अश्या वेळी हेच कपडे आपल्या कामी येत असतात. तर इतकी मोठी प्रस्तावना अशा साठी की नवीनच लग्न झालं असेल तर नवीन पांढरा , बाहेर घालायचा shirt जर बायको च्या मैत्रिणीच्या स्वागताला घातला तर पहिल्याच धुण्यात त्याला पिवळा अथवा गुलाबी रंग चुकून लागू शकतो. माझ्या बाबतीत असे झाले देखील आहे.

AD

तसेच जर टवाळक्या करायला अथवा मित्रांबरोबर पान खायला जेव्हा बाहेर जावं लागतं तेव्हा घरात घालायचे नवीन कपडे बाहेर न घातलेले उत्तम. इथे धुण्या पूर्वीच डाग पडतात.

सासरची माणसे जेव्हा येतात तेव्हा कमीत कमी बाहेर घालायचे जुने कपडे तरी इस्त्री केलेले असावे. ह्याच्या कडे माझ्या घरची लोकं येतात तेव्हा कपडेच नसतात असे संवाद मग टाळता येतात.

आत्ता हे सांगण्याची गरज म्हणजे दिवाळी जवळ आली आहे, कपड्यांचं जरा नियोजन करायला घ्या. प्लॅनिंग मध्ये कमी नको, execution चुकणारच आहे. पण प्रयत्न करायला काय हरकत आहे.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More